Ceník

Ceník

Při naší práci využíváme moderní technologie, což nám mimo jiného umožňuje poskytovat našim zákazníkům velmi kvalitní služby za příznivé ceny. V rámci smluvní paušální ceny poskytujeme komplexní servis účetnictví včetně zpracování daňových přiznání a účetního a ekonomického poradenství.
Pokud dojde během trvání smluvního vztahu ke změně v rozsahu poskytovaných služeb, paušální cena může být po vzájemné dohodě se zákazníkem upravena. Návrh smluvního paušálu je vždy součástí naší nabídky na poskytování servisu účetnictví.


Smluvní paušální ceny platné od 1.1.2015
 

MINIevidence - jednorázová úhrada za zpracování daňové evidence
a Přiznání k dani z příjmů 
od 3000 Kč/rok
Zpracování Přiznání k dani z příjmů s uplatněním výdajových paušálů od 1000 Kč
Vedení daňové evidence měsíční paušál od 390 Kč/měsíc
Vedení účetnictví měsíční paušál od 790 Kč/měsíc
Personální a mzdový servis od 200 Kč/zaměstnance/měsíc
Účetní a ekonomické poradenství, pokud není součástí smluvního paušálu 500 Kč/hodinu